Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gagner bien från franska till svenska

bienbra

Översätt gagner bien till andra språk