Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gagner sa vie från franska till svenska

vieliv

Översätt gagner sa vie till andra språk