Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta galler, invånare i Galulois från svenska till franska

Översätt galler, invånare i Galulois till andra språk