Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ganska mycket, ganska m��nga från svenska till franska

Översätt ganska mycket, ganska m��nga till andra språk