Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gar��on s'il vous pla��t !, garcon s'il vous plait ! från svenska till franska

nivous

Översätt gar��on s\'il vous pla��t !, garcon s\'il vous plait ! till andra språk