Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ge upp, bli skraj från svenska till franska

Översätt ge upp, bli skraj till andra språk