Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ge, att ge från svenska till franska

attque

Översätt ge, att ge till andra språk