Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta genom att anpassa sig från svenska till franska

Översätt genom att anpassa sig till andra språk