Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta genom att kl��ttra upp från svenska till franska

attque

Översätt genom att kl��ttra upp till andra språk