Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta genom att st��ndigt bli från svenska till franska

attque

Översätt genom att st��ndigt bli till andra språk