Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta genom att ständigt bli från svenska till franska

attque

Översätt genom att ständigt bli till andra språk