Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta glad från svenska till franska

Annons
gladgai
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt glad till andra språk