Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gonfler la tête från svenska till franska

Översätt gonfler la tête till andra språk