Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta grands-parents från franska till svenska

MesMina
sessina

Översätt grands-parents till andra språk