Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta grands-parents (mpl) från franska till svenska

tesdina
sessina
MesMina

Översätt grands-parents (mpl) till andra språk