Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta här är den, var så god från svenska till franska

Översätt här är den, var så god till andra språk