Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta härifrån från svenska till franska

hitici
härici
nivous

Översätt härifrån till andra språk