Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hålla ett föredrag från svenska till franska

Översätt hålla ett föredrag till andra språk