Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta högre och högre från svenska till franska

ochet

Översätt högre och högre till andra språk