Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta h��lla p�� att g��ra från svenska till franska

attque

Översätt h��lla p�� att g��ra till andra språk