Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta h��lla p�� att, vara p�� v��g att från svenska till franska

Översätt h��lla p�� att, vara p�� v��g att till andra språk