Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta h��nga sig fast vid från svenska till franska

Översätt h��nga sig fast vid till andra språk