Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta h��nga, kl��nga fast från svenska till franska

vidpour

Översätt h��nga, kl��nga fast till andra språk