Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta h��r ihop med, f��rbunden med från svenska till franska

medavec

Översätt h��r ihop med, f��rbunden med till andra språk