Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta h��r: man m��ste från svenska till franska

Översätt h��r: man m��ste till andra språk