Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ha d��ligt samvete från svenska till franska

Översätt ha d��ligt samvete till andra språk