Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ha h��ga tankar om ngn från svenska till franska

omdans
idans
medavec

Översätt ha h��ga tankar om ngn till andra språk