Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han är fem år från svenska till franska

femcinq

Översätt han är fem år till andra språk