Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han ��r inte hennes riktiga farbror från svenska till franska

Översätt han ��r inte hennes riktiga farbror till andra språk