Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han ber��ttade från svenska till franska

Översätt han ber��ttade till andra språk