Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han fick, han har fått från svenska till franska

hara

Översätt han fick, han har fått till andra språk