Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han fick, han har f��tt från svenska till franska

hara

Översätt han fick, han har f��tt till andra språk