Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han ger oss, han erbjuder oss från svenska till franska

Översätt han ger oss, han erbjuder oss till andra språk