Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han har m��lat från svenska till franska

hara

Översätt han har m��lat till andra språk