Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han l��gger sin sj��l i den från svenska till franska

Översätt han l��gger sin sj��l i den till andra språk