Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han landf��rvisas från svenska till franska

Översätt han landf��rvisas till andra språk