Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han levde,har levt från svenska till franska

hara

Översätt han levde,har levt till andra språk