Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han ser idiotisk ut från svenska till franska

Översätt han ser idiotisk ut till andra språk