Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han sprang, han har sprungit från svenska till franska

hara

Översätt han sprang, han har sprungit till andra språk