Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han tr��ffade, han m��tte från svenska till franska

Översätt han tr��ffade, han m��tte till andra språk