Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han älskar teknomusik från svenska till franska

Översätt han älskar teknomusik till andra språk