Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han är inte hennes riktiga farbror från svenska till franska

Översätt han är inte hennes riktiga farbror till andra språk