Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han spelar fotboll från svenska till franska

Översätt han spelar fotboll till andra språk