Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han ville aldrig säga från svenska till franska

Översätt han ville aldrig säga till andra språk