Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hans från svenska till franska

Annons
sonfils
Annons
sinases
Annons
Annons
Annons

Översätt hans till andra språk