Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hans öron från svenska till franska

sonfils
sinases

Översätt hans öron till andra språk