Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hans ��ron från svenska till franska

sonfils
sinases

Översätt hans ��ron till andra språk