Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hans f��r��ldrar från svenska till franska

sonfils
sinases

Översätt hans f��r��ldrar till andra språk