Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hans n��rmaste man från svenska till franska

Översätt hans n��rmaste man till andra språk