Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta har du syskon från svenska till franska

hara

Översätt har du syskon till andra språk